Krav og betingelser, Talent

Kriterier for oprykning til HSK Talent ved sæsonopstart i August:

 

FØLGENDE BETINGELSER SKAL OVERHOLDES FOR AT SVØMME PÅ HSK Talent:

 

TRÆNING 

Teknikken i højsædet og denne trænes ved alle pas. Det forventes, at svømmerne arbejder med rettelser.
Landtræning foregår i forbindelse med vandtræning, enten før eller efter træning. Landtræningen er en del af den samlede træningsmængde og skal prioriteres derefter.

 

STÆVNER

Talent deltager i 6-10 stævner pr. sæson og det er et krav, at man deltager i disse stævner. 
Stævnerne er både klubbens egne stævner samt invitationsstævner.

 

TRÆNINGSLEJRE OG -WEEKENDER

Talent afholder hvert år i to træningsweekender. Det forventes at svømmere og forældre prioriterer deres deltagelse i disse weekender meget højt.
Udvalgte svømmere kan blive tilbudt deltagelse i Årgang 2s træningslejre, hvis trænere på begge hold finder det relevant.