HSK

Arbejdsgrupper

backoffice beskåret

Udvalgs- og arbejdsgruppearbejdet i konkurrenceafdelingen er organiseret i en række arbejdsgrupper, hvor arbejdet er konkret og målrettet nødvendige opgaver for at drive konkurrencesvømningen i Hovedstadens Svømmeklub.

Arbejdsgrupperne er organiseret med en formand og varierende repræsentation fra de forskellige konkurrenceholds forældre.

Formændene for arbejdsgrupper sidder i konkurrenceudvalget, hvortil arbejdsgrupperne også referer. I konkurrenceudvalget sidder også afdelingens formand, to bestyrelsesrepræsentanter, klubdirektør og konkurrencesvømningens budgetansvarlig. 

Konkurrenceudvalg

Formand: Mogens Frost Jensen (Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Konkurrenceudvalget har følgende opgaver at udføre: 

 • Lede og koordinere konkurrenceafdelingens arbejdsgrupper
 • Sikre rekruttering af frivillige forældre til både udvalg, arbejdsgrupper og drift af aktiviteter i konkurrenceafdelingen
 • Organisering og aktivering af del af klubhus og lokaler i Damsøbadet (fra 2016/2017)
 • Konfliktløsning – svømmere/forældre
 • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af konkurrenceafdelingen
 • Godkende konkurrence- og talentudviklingsstrategier
 • Konkurrenceudvalget skal sikre at udvalget er repræsenteret i brugergrupperne i de svømmehaller hvor konkurrenceafdelingen træner
 • Samarbejde med Dansk Svømmeunion, Team Danmark, Team Copenhagen, Falkonergården og Bellahøj Skole omkring talent- og konkurrenceudvikling
 • Udarbejdelse af et budget og løbende budgetopfølgning for konkurrenceafdelingen
 • Sikre samarbejde med andre eliteklubber/elitenetværk
 • Udarbejde referat af møderne
 • Udarbejdelse en årsplan for konkurrenceafdelingen

Tovholderarbejdsgruppen

Formand: Lene Vestergaard (Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Arbejdsgruppen har følgende opgaver at udføre:

 • Fordeling af sæsonens aktiviteter jf. sæsonplanerne
 • Planlægge og arrangere deltagelse i eksterne stævner og træningslejre, der er fastlagt i sæsonplanen, og sikre at aktivitetsbudgettet for de pågældende aktiviteter overholdes
 • Arrangere transport og overnatning for svømmere, holdledere og officials ved eksterne stævner og træningslejre.
 • Ved udvalgte topningsstævner at bestille t-shirts
 • Kommunikere med trænere om planlægning af eksterne stævner
 • I god tid inden aktiviteten skal der med klubbens ”aktivitetsskabelon” kommunikeres relevant information ud til svømmere og forældre
 • Planlægge og fordele officialopgaver ved eksterne stævner
 • Udarbejde retningslinjer og dokumentere arbejdsopgaver for holdkoordinatorer
 • At sikre løbende kontakt og rekruttering af forældre
 • Sikre og koordinere uddannelse af officials


Stævne- og aktivitetsarbejdsgruppen

Formand: Charlotte Pedersen (Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Stævne- og aktivitetsarbejdsgruppen har følgende opgaver:

 • Ud fra sæsonplaner udarbejdet af konkurrenceafdelingens trænere skal sæsonens opgaver/aktiviteter fordeles
 • Arrangere egne interne stævner fastlagt af konkurrenceudvalget
 • Arrangere og udvikle indtægtsgivende stævner for klubben, som fx Copenhagen Swim Cup og Frederiksberg Cup
 • Tilmelde svømmere og officials til egne og eksterne stævner
 • Arrangere DM-stævner mv. i samarbejde med Dansk Svømmeunion
 • Sikre kontakt, bookning og adgang til svømmehaller til aktiviteter
 • Sikre afvikling og forplejning mv. til stævner
 • Indkøb af pokaler, svømmenåle, medaljer og andet udstyr til afvikling af stævner
 • Sikre rekruttering, uddannelse og oplæring af:
  • stævneledere
  • stævnesekretærer
  • speakere
  • hjælpere til el-tid
  • hjælpere til afvikling af stævner
 • Ajourføre lister over klubrekorder, klubpokaler, nåletider mv.
 • Være ajour mht. relevante kursustilbud.
 • Udarbejde referat fra møderne
 • Udarbejde årsplan for udvalget

Trivselsarbejdsgruppen (og holdledere)

Formand: Annette Maagøe (Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Trivselsudvalget har følgende opgaver;

 • Finde holdledere for alle hold og ved sæsonstart at placere disse på aktiviteter jf. sæsonplaner modtaget fra afdelingens trænere
 • Arrangere sæsonopstartstur for hele konkurrenceafdelingen
 • Arrangere klubmesterskabsarrangement
 • Arrangere afslutningsarrangement
 • Arrangere sociale arrangementer for holdene, både samlet for nogle hold og hvert holdfor sig
 • Udarbejde retningslinjer, koordinere og beskrive arbejdsopgaver for holdledere
 • Sikre god modtagelse af nye svømmere og forældre ved. bl.a. i starten at agere kontakt for nye forældre
 • Udarbejde og udlevere velkomstfolder
 • Vejlede svømmere, der ønsker at stoppe.
 • Udarbejdelse af retningslinjer ved manglende trivsel samt sikre opfølgning.
 • Udarbejde referat fra møderne
 • Udarbejdelse en årsplan for udvalget

Kommunikationsarbejdsgruppen

Formand: Tine Staun Petersen (Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Kommunikationsudvalget har følgende opgaver:

 • Vedligeholde, opdatere og udbygge konkurrenceafdelingens hjemmeside
 • Vedligeholde og opdatere konkurrenceafdelingsaktiviteter på klubbens Facebookside
 • Information og kommunikation til svømmere og forældre om K-afdelingens struktur, målsætning, strategi og aktiviteter.
 • Sikre uddannelse af trænere og forældre i brug af foreningens IT-systemer (primært Klubmodul og klubbens hjemmeside)
 • Al ekstern kommunikation skal koordineres med klubdirektør.
 • Sikre udarbejdelse og publicering af interne historier/artikler fra træningslejre og andre aktiviteter.
 • Motivere svømmere og trænere til at skrive artikler om træningslejre, stævner osv.
 • Ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af klubbens informationsmateriale mv.

Sponsorarbejdsgruppen

Formand: Jørn Leth-Espensen (Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Arbejdsgruppen har følgende opgaver:

 • Skaffe og vedligeholde sponsoraftaler
 • Sørge for deltagelse i indtægtsgivende aktiviteter – fx Spartaløb, Copenhagen Challenge, Christiansborg Rundt mv.
 • Iværksætte indtægtsgivende eller omkostningsdækkende aktiviteter som fx sponsorstævner eller dækning af konkrete omkostninger i forbindelse med egne stævner
 • Bistå stævne- og aktivitetsgruppen med udvikling af den kommercielle del af vores egne stævner
 • Sørge for salg af svømmetøj, badehætter, udstyr
 • Sørge for sponsorer til klubtøj og hætter samt sponsorer til stævner
 • Søge fonde og puljer for potentielle midler
 • Udarbejde en sponsorstrategi og sponsorkoncept
 • Udarbejder sponsorkontrakter til godkendelse i bestyrelsen
 • Udarbejde retningslinjer – krav og forventninger til personlige sponsorater
 • Udarbejde forretnings etiske regler.
 • Udarbejde referat fra møderne

Sponsorer

AB Bank logo rgb 2 til web

tcph webstottelogo rgb

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyheder fra Hovedstadens Svømmeklub - tilmeld dig her

Se svømmehaller i KBH

gi40 kort

Kontakt

Hovedstadens Svømmeklub
Damsøbadet
Sønderjyllands Allé
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3871 0940